Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В случай на възникване на инцидент с опасни вещества можете да се възползвате от нашата международна мрежа от специалисти, предлагащи целогодишно реагиране при извънредни ситуации по всяко време. Разберете повече, като се обадите на нашият екип за управление на екологични кризи днес.

Ако Вашата организация работи с потенциално опасни вещества, Вие ще имате нужда от план за действие при извънредни ситуации за всеки случай и за да запазите Вашата бизнес репутация. Този план изисква изгодна, ясна система за комуникация с спешни и аварийни ситуации, която да Ви помогне да покриете всички определени норми. Ще имате нужда от номер за връзка при спешни и аварийни ситуации, който да е посочен във Вашите информационни листове за безопасност (ИЛБ), както и продуктови етикети за всички региони, в които развивате дейност.  

Нашата система за комуникация в спешни и аварийни ситуации Ви предоставя пълна информация по време на всеки етап на действие и интервенция. Ние Ви предлагаме един международен номер за връзка при спешни и аварийни ситуации, на който отговарят местни служители с над 60 езика. Нашата услуга за действие при спешни и аварийни ситуации е на разположение по всяко време, седем дни в седмицата, през цялата година и незабавно отговаря на Вашето обаждане. Услугите се предлагат на Вашия местен от обучени експерти на SGS във Вашия район, като те са запознати с ИЛБ и с транспорта и начина на боравене на опасни стоки.

Нашите канали за комуникация в спешни и аварийни ситуации включват:

 • Незабавна инспекция на място и цялостен отчет.
 • Подкрепа от нашия многопрофилен екип по всяко време (екип за действие в извънредни ситуации, лабораторни услуги, анализ, експерти по отпадъци и околна среда, достъп до справки и управление на данни)
 • Интегрирана услуга за посредничество, обвързана с експерти по възстановяване за неутрализиране на замърсявания.
 • Сертификати за мониторинг за местните власти  
 • Съгласуване с местните законодателни норми и регулаторни представители
 • Анализиране на проби на място с лабораторни резултати, които са внимателно изчислени от нашите експерти по околната среда 
 • Управление на Вашите ИЛБ с международен интернет достъп до данни
 • Техническа помощ при изтегляне на продукти
 • Възстановяване на мястото и планове за управление на отпадъци
 • Окончателен, подробен доклад за интервенция, който е от важно значение за крайното обезпечаване  
 • Преглед на планове и процедури за действие при извънредни ситуации и оценка на "научените уроци" от инцидента

Нисме на Ваше разположение, за да смекчим въздействието на злополуките и критичните ситуации, включващи опасни вещества. Обадете се на нашия екип днес за план за действие при извънредни ситуации.