Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по безопасност от SGS – контролирайте риска, подобрявайте безопасността и гарантирайте спазване на законовите изисквания.

Независимо в кой отрасъл работите, безопасността е от първостепенно значение. Ние можем да Ви съдействаме ако трябва да предотвратите пожари, експлозии или аварийни изхвърляния от химически преработвателни предприятия, или да работите с опасни вещества в рафинерии и производствени инсталации за нефт и газ. Нашите услуги по безопасността интегрират всички аспекти на промишлената безопасност, за да Ви помогнат да намалите Вашите рискове, да подобрите безопасността и да спазите разпоредбите.

Защо да изберете услугите по безопасност от SGS?

Ние можем да Ви помогнем:

  • Да предотвратите пожари, експлозии и аварийни изхвърляния на химически вещества
  • Да подобрите процедурите за безопасност, за да предпазите Вашите служители и предприятия
  • Да изпълните разпоредбите за безопасност на производствените процеси
  • Да идентифицирате и оцените рисковете от експлозии във Вашите промишлени предприятия
  • Да управлявате запалими течности, газове и потенциално опасен прах
  • Да предпазите Вашите служители от риска от експлозии в зони с взривоопасна атмосфера като спазите ATEX 95 директивата за оборудване 94/9/EC и ATEX 137 директивата за работното място 99/92/EC
  • Да спазите Вашите регулаторни задължения като например директивата Севезо.

Надеждни услуги по безопасност от водещ доставчик

Като един от водещите в света доставчици на услуги по безопасност ние Ви предлагаме опита, експертните умения и глобалния обхват, от които се нуждаете. Нашата глобална мрежа от офиси и лаборатории, наред с нашия специален екип, ни дават възможност да Ви отговорим когато и където по света Ви е необходимо.

Нашите услуги по безопасност включват:

  • Процедури за промишлена безопасност
  • Количествен анализ на риска 
  • Качествен анализ на риска

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги по безопасност.