Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Проверки, основани на оценка на риска от SGS – балансира вашите разходи за инспекции и риска, като съчетава уменията и опита на нашите специалисти с подходящата технология и софтуер за инспекция и планиране на поддръжката.

Ако имате участие в нефтената, газовата или нефтохимическата промишленост, вие сте изправени пред засилен натиск да намалите рисковете и да подобрите безопасността и надеждността по икономически ефективен начин. Нашата услуга за проверки, основани на оценка на риска ви дава възможност да балансирате разходите при проверката и риска чрез използване на подходяща технология, както и софтуер за инспекция и планиране на поддръжката.

Защо да използвате проверки, основани на оценка на риска от SGS?

Нашата услуга за проверки, основани на оценка на риска ви дава възможност да разработите най-добрият подход за вашите дейности при инспекцията, като използвате анализ на риска. Ние можем да ви помогнем:

 • да анализирате вероятността от авария и последствията от нея 
 • да спазите всички приложими разпоредби и насоки
 • да създадете рентабилна програма за проверка и поддръжка  
 • да гарантирате механична цялост и надеждност на машините
 • да определите преимуществата и съсредоточите вашите ресурси за проверка и поддръжка върху онези компоненти и части от инсталацията, които представляват най-голям риск

надеждна проверка, основана на оценка на риска от водещ доставчик на услуги

Като световен лидер в проверките, основани на оценка на риска (RBI), ние ви предлагаме ненадминат опит, експертни умения и глобални ресурси. Всъщност от 1989 г. ние сме изпълнили почти двеста RBI програми - за проверки, основани на оценка на риска по целия свят.

За разлика от повечето доставчици на услуги, които се придържат към един единствен софтуер за RBI решение, ние сме изпълнили програми като сме използвали почти всяка голяма и налична на пазара софтуерна RBI програма. Нашето партньорство с доказани доставчици на RBI софтуер ни дава възможност да предоставим най-ефективните решения за събиране на данни, управление и анализ – всички адаптирани да отговорят на вашите конкретни изисквания.

Нашите услуги по инспекции, основани на оценка на риска обхващат:

 • оценка на технологичните дейности, които ще повлияят върху вашето производство, експлоатация, неразрушимост на материалите и скорост на разграждане
 • разработване на план за управление на корозията
 • изчисляване на оставащия експлоатационен живот на вашите активи
 • GAP – анализ
 • определяне на експлоатационните рискове, като се използват признати стандарти в индустрията
 • определяне на подходящите периоди за проверка
 • преглед на техническите спецификации и строителни материали
 • посочване на нивото на степен на риска и определяне на съответното ниво за приемане на риска
 • определяне на необходимите задачи при проверката и поддръжката

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите услуги за проверка, основана на оценка на риска могат да балансират разходите за инспекция и рисковете чрез използване на подходяща технология за планиране на проверките и поддръжката.