Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Извършването на измервания на почвения въздух на място дава възможност да се направи бърза оценка за замърсяване на обекта.

Източникът на замърсяване може да се проследи и съответно да се оцени и приложи програма за възстановяване на почвата. Свържете се с екипа на SGS за мониторинг на почвен въздух за план за действие още днес.

Ние предлагаме пълно хидрогеоложко проучване, като вземаме под внимание целия терен наоколо и водоизточниците. Така не се пречи на вземането на проби и води до по-точни резултати. То показва и къде е възможно замърсителите от почвата на Вашия обект да проникват в подпочвените води.
При нашата методология се използват сонди, а не копаене на сондажи, което свежда до минимум нарушаването на почвата. Процесите са бързи и рентабилни, което Ви позволява да извършвате ежедневните си дейности, без да се предизвикват скъпоструващи прекъсвания.

Като световна водеща компания по извършване на инспекции, ние сме Вашият идеален, независим партньор. Нашата цел е да Ви помогнем да запазите конкурентните предимства на Вашия бизнес с новаторски и енергийно ефективни решения. Свържете се нашия акредитиран екип още днес и разберете как можем да Ви помогнем.