Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да сте сигурни, че Вашето работно място е безопасно, свържете се с екипа за работа с азбест, за да използвате услугата за разпознаване на азбест.

Без значение в каква промишленост работите, има много материали около Вас, които може да съдържат азбест. Азбестът е широко използван материал през последното десетилетие и може да се открие в строителни материали и оборудване, а също така и в почвата на бивши промишлени предприятия. Нашият екип за работа с азбест ще проучи Вашето място и ще осъществи внимателно разпознаване на азбеста. Можете да се доверите на опитния ни екип, за да разберете дали е използван азбест във Вашата сграда или място и дали се съдържа в почвата.

Проверката на място и анализът за азбест от акредитирани мобилни лаборатории ще Ви предоставят бърз отговор за наличието на опасно ниво на азбест в помещенията Ви. Можете също така да ни изпратите проби от подозрителни материали за анализ. Използвайки азбестова микроскопия, ние можем да уловим наличието, количеството и типа на азбеста.

Ние Ви предлагаме бърз анализ, за да се сведе до минимум влиянието върху работата и да се намали рискът от излагане, ако бъде открит азбест.

Настоящите законови изисквания задължават бизнеса да:

  • Идентифицира материалите, съдържащи азбест на Вашето работно място
  • Предостави актуализиран регистър на материалите, съдържащи азбест на работниците
  • Извършва редовни оценки и проверки на идентифицираните азбестови материали
  • Въведе план за справяне с азбеста
  • Постави надпис върху идентифицираните азбестови материали
  • Извърши премахване на азбеста, както и проверка за азбестови фибри във въздуха след премахване

Ако бъде открит азбест, ние можем да Ви помогнем с изгоден план за справяне и премахване. Ние издаване сертификат за чистота и гарантираме, че Вашето място се управлява според всички свързани разпоредби и стандарти за здраве и безопасност.

За да защитите Вашия бизнес и персонал, свържете се с нашия екип за работа с азбест днес.