Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Анализът за наличие на живак може да осигури значителни преимущества за вашия бизнес чрез подобрено качество на продукта, намалени емисии на живак и ефективен контрол на корозията.

SGS осигурява специализирани услуги за нефтогазовата промишленост, които способстват за откриване и прецизен анализ на живак.

Опасностите от наличие на живак в нефтогазовата промишленост

Живакът представлява сериозна опасност, когато образува амалгами с метали, особено с алуминий. Това може да доведе до състояние, известно като крехкост на течен метал (LME), което е причинявало няколко аварии с катастрофални последици в големи инсталации. Живакът може да повреди тръбни заварки, криогенни компоненти, алуминиеви топлообменници и катализатори за хидриране, както и да представлява риск за здравето и околната среда със самото си наличие. Повредата на тези компоненти може да доведе до спиране на работата на инсталация със съответните тежки икономически последствия или, в екстремни случаи, до неконтролируема загуба на херметичност и цялостна повреда на инсталация.

Аварийните ремонти са винаги скъпи и икономически неизгодни за собственика на инсталация. SGS предлага услуги по мониторинг за обекти с особен риск.

От търговска гледна точка, изделията с по-високи нива на живак се разглеждат като такива с влошено качество, имат по-ниска цена и дори са забранени за продажба на някои пазари.

Преимущества от откриването и мониторинга на количествата живак

Мониторингът и намаляването на количествата живак носи много ключови предимства. Рискът за оборудването се минимизира, като способства за подобряване на технологичното време и ограничаване на риска до управляеми нива. Ниските концентрации на живак подпомагат поддържането на целостта на активите и качеството на изделията, което води до по-ниски разходи за поддръжка. Откриването на живак носи преимущества за здравето и безопасността, като намалява професионалните рискове за здравето на вашия персонал и въздействието на вредните емисии върху околната среда.

Нашите услуги за откриване на живак:

консултиране

 • откриване на живак във въглеводородни проби
 • провеждане на изследвания за наличие на живак на място
 • идентифициране на области с потенциално живачно замърсяване
 • области със загуба на живак
 • следене на ефективността на уреди за отстраняване на живак (MRU)
 • оптимизация на работния процес
 • анализ на всякакви видове проби от околната среда
 • определяне на количеството живак в производствени води
 • RoHS анализ
 • удостоверяване и тестване от трета страна
 • разработка на програми за следене на количеството живак

лабораторен анализ

SGS предлага лабораторен анализ на различни видове проби, включително природен газ, ВНГ, ВПГ, нафта, кондензат и суров нефт.

Кабинетни и полеви изследвания

Изучаване на фоновите условия ще осигури информация за съществуващите нива на живак в критичните точки на вашия процес, като определи потенциалните области на предизвикана от живак корозия, свързани със здравословните условия на труд въпроси и възможното изпускане на живак в околната среда. След това можем да ви посъветваме какъв е най-подходящият начин за отстраняване на нередностите, като поддържаме гладкото функциониране на процеса и подпомагаме максимизирането на стойността на вашите продукти, осигурявайки същевременно непрекъсната техническа поддръжка за операторите.

Защо да изберете SGS?

Нашите специализирани екипи от аналитици в Европа и Далечния изток имат над 20 години опит в областта на измерване на количествата живак и анализа на живак. Чрез използването на модерна апаратура, нашият опит може да ви помогне при каквото и да е приложение, на или извън обекта.

Разберете как нашите експерти по откриване на живак могат да ви помогнат.