Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изследванията на повърхностни води на SGS ще Ви предоставят проверка и анализ, за да сте сигурни, че се възползвате максимално от Вашите безценни ресурси. Обадете се на нашия акредитиран екип за повече информация.

Доброто качество на водата е от съществено значение, независимо дали използвате водата за оцеляване и здравеопазване или за охлаждане и технологични процеси. Повърхностните води могат да засегнат Вашата фирма, като те включват водата за пиене и напояване, морската вода и потоците, както и реките, които евентуално са използвани за оттичане и отпадъци. Всички повърхностни източници на вода трябва да се анализират за качеството им. Някои източници също така може да изискват задължителни регулаторни проверки.

Нашите мобилни лаборатории за проверка на водата могат да достигнат до всяко местоположение, за да извършат бърз анализ на водата. Ние анализираме състава на Вашата вода, наблюдавайки химичните, биохимичните и микробиологични качества. Използвайки върхово оборудване и специализиран компютърен софтуер, ние можем да Ви предоставим резултатите по начин, ясно показващ зоните на замърсяване, които имат необходимост от обработване.

Нашият екип има репутация за предоставяне на качествени проекти за изследване на водата, включващи мониторинг на качеството на морската вода в морските изследвания, както и изследването на питейната вода в големи градове и райони. Нашите лаборатории са акредитириани според националните и международни стандарти за качество и са признати от упълномощените правителствени структури. Ние работим, използвайки само най-актуалните стандарти за безопасност.

Нашата широка гама от лабораторни тестове може да се използва за изготвяне на екологични одити и изследвания на въздействието. Анализите подкрепят развитието на план за управление на водите, който е съобразен с Вашите нужди. Ние също така можем да Ви помогнем да решите проблемите си с отпадните води. Ако искате да отговорите на съответните правителствени наредби за водите, можете да използвате нашите отчети, за да демонстрирате изпълнението на всички необходими стандарти.

Нека водещата в света фирма за проверка, утвърждаване, изпитание и сертификация работи за Вас. Обадете ни се днес и осигурете безопасното и икономично използване на Вашите водни ресурси в бъдеще.