Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Запазете водните си ресурси за бъдещето.

Изследванията на подпочвените води от SGS Ви помагат да съставите план за управление на водните ресурси, в който се прогнозират рискове от замърсяване и се предвиждат бъдещите Ви потребности. Обадете се на нашите квалифицирани екипи още днес, за да разберете повече.

Свежата подпочвена вода е ценен ресурс, който може да бъде силно засегнат от промишлените или селскостопански дейности. Водата трябва да се съхрани, за да се осигури качествен източник на водоснабдяване за бъдещето. Освен това, за успеха на проектите, свързани със строителни и подземни работи, нивото на подпочвената вода трябва да се управлява по време на строителството или техническите дейности.

Нашият екип за хидрогеоложки проучвания предоставя гама от услуги, с които да Ви помогне да прогнозирате предизвикателства, свързани с подпочвената вода, и да разработите конкретни решения за Вашия бизнес. Нашата гама от услуги включва:

  • Характеризиране на водоносен хоризонт
  • Проверка на кладенци за подпочвени води
  • Изследвания в областта на улавяне на подпочвените води
  • Моделиране на подпочвени води
  • Тестове с изпомпване и проследяване
  • Тестове за проницаемост
  • Изследване на карстовите източнизи
  • Геотермия при управлението на изкопаването на кладенци

Какъвто и да е типът на водоносния пласт, ние разполагаме с оборудване – от изпомпване и вземане на проби до компютърно моделиране на водната маса – за извършване на подробна оценка. Нашият екип от хидрогеолози разполагат със знанията и опита да предложат редица възможности, подходящи за много области, включително водоснабдяване на населението.

Ние можем да Ви окажем и административно съдействие. Например, ако използването на подпочвена вода за водоснабдяване изисква хидрогеоложко проучване за получаване на разрешително, ние ще го направим вместо Вас. Освен това, ние подготвяме цялата документация, която Ви е необходима за изпълнение на технически изисквания и доклади за измервания в условията на експлоатация. Нашите доклади са в подкрепа на Вашето съответствие на всички нормативи, които се отнасят за Вашия бранш.

Обадете се на нашия екип от експерти още днес, за да осигурите успеха на своя проект по хидрогеология.