Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изследването на питейната и технологична вода от SGS гарантира качеството на водата чрез извършването на ежедневно замерване на нейния състав и анализиране на химичното, биохимичното или микробиологично й качество. Обадете се на квалифицирания ни екип днес.

Вашият бизнес зависи до голяма степен от най-високото качество на водата на питеен източник, но също и за Вашите технологични процеси (технологична вода), както и охладителни и отоплителни системи. Нашите водни анализи ще Ви помогнат да отговорите на всички влезли в сила регулаторни изисквания и да получите най-високата оценка за използваната вода.

Нашата репутация в определянето на качеството на водата е ненадмината и се основава на дългогодишен опит. Ние сме провеждали контролни изследвания на качеството на питейната вода в големи градове и райони, фабрики и домове, за производители, институции и общности.

Нашите анализи в експертни лаборатории и полеви проучвания включват:

  • Оценка на риска от легионела: Използване на нова технология за биомаркировка за бърза проверка за аденозин трифосфат (ATP) в полеви или лабораторни условия за одит на охладителни кули и входни отвори за вода, както и биологично картографиране на термални водни мрежи.
  • Предотвратяване на разграждането на питейната вода: Мониторинг на местата за производство, съхранение и съоръженията за разпределение.  
  • Изследване на промишлената технологична вода чрез мониторинг на микробиологичното замърсяване на съоръженията за производство.  
  • Измерване на нивата на радиоактивност
  • Контролиране на неорганичните (аниони, метали, хранителни вещества) и органични замърсители (разтворители, минерално масло, въглеводороди, пестициди)
  • Мониторинг на химически и биологичен кислород, алкалност и проводимост

За надеждни, гарантирани резултати, потвърдени от нашите акредитирани лаборатории, обадете ни се днес и се уверете, че Вашият воден източник е издържал тестовете.