Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS Ви помага да управлявате водните си ресурси и да си осигурите чисто водоснабдяване.

Ние предлагаме гама от услуги по вземане на проби на място и анализ за проверка на качеството на водата, и за гарантиране, че изтичащите отпадни води не допринасят за замърсяването на околната среда.

Нашите услуги, свързани с водния сектор ще Ви помогнат за управлението на околната среда и ще гарантират съответствие с всички необходими нормативи за Вашия бранш.

По целия спектър от услуги, свързани с води, ефективното управление на опазването на здравето, безопасността и околната среда е от жизненоважно значение, за да се осигури съответствие с нормативните стандарти и най-добрата световна практика. В SGS предлагаме обширна гама от проверки и одити за оценка на риска, за да имате възможност да определите областите, на които трябва да се обърне внимание. Нашата мрежа от специалисти предоставя гама от решения в различни дисциплини, които обхващат научно-технически, както и социални и икономически политики от нашите професионални центрове по цял свят. Разберете повече.