Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сметищата могат да имат риск от солидно повърхностно потъване на отпадъци.

SGS предлага акредитиран мониторинг за пропадане на повърхността на депата, за да гарантира, че Вашето място е безопасно и работи за Вашето бъдеще. Обадете ни се още днес.

Депата могат да са сложни и да изискват постоянен мониторинг, за да се поддържа продуктивната и безопасна работа. Уплътняването на депото може да е продължителен риск. Освен ако не се поставят подходящи подпорни системи, изместването на тежките отпадъци и подземните емисии газ могат да причинят срутване на структурата. Строежът на такова място може да опасен и да изисква пълна оценка на риска, за да сте сигурни, че е безопасно в бъдеще. Нашият екип за мониторинг за пропадане на повърхността на депата работи с Вас, за да гарантира, че разполагате с цялата необходима информация, за да отговорите на законовите норми и проектирате най-подходящите планове за строителни основи.

Нашите услуги за мониторинг за пропадане на повърхността на депата включват:

  • Инсталиране на пиезометри за отчитане на инфилтрат
  • Мониторинг на място за биогазове (метан и други)
  • Измерване на въздуха и миризмите
  • Вземане на проби на повърхностите води за определяне на нивата на замърсителя

За да защитите Вашето място и да избегнете скъпи действия за почистване, Вие се нуждаете от подробен план за мониторинг, изготвен от експерти в тази област. Нашите акредитирани екипи по околна среда ще работят с Вас като идеален независим одитор и съветник. Има много техники и иновативни идеи, които можем да разгледаме заедно, за да отговорят на Вашите планове за мястото сега и в бъдеще. Обадете се на нашия екип от експерти още днес.