Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да Ви помогнем да се справите с отпадъците и да подобрите екологичните препоръки на Вашите продукти, SGS предлага гама от теренни услуги и услуги по вземане на проби, за да Ви помогнем да спазите всички необходими разпоредби.

Ако дейността Ви е свързана с решаването на проблеми с отпадъчни продукти, които биха могли да се класифицират като опасни, ние предлагаме гама от услуги за осигуряване на ефективно справяне с отпадъците и спазване на регулаторните изисквания. Нашите услуги за отпадъци и продукти включват вземане на проби от отпадъци и следене на слягането на депото, за да Ви предоставим надеждна и сигурна информация за Вашите продукти и процеси. Като световен лидер в лабораторния анализ, ние предоставяме всестранни услуги по вземане на проби от отпадъци и мониторинг, за да предпазим Вашия бизнес и околната среда.

Избегнете скъпи глоби и щети за репутацията Ви чрез третиране на Вашите отпадъци по прозрачен и безопасен за околната среда начин. Обадете се на нашите акредитирани екипи, за да се Възползвате от Нашите услуги за отпадъци и продукти днес.


Всяка дейност, от която се получават отпадъци и включва управление и безопасност на производството, трябва да съответства на строги нормативни стандарти за опазване на здравето, безопасността и околната среда. Нашите специалисти от SGS могат да предоставят гама от проверки, одити и сертификации за осигуряване и показване на съответствие на всяко ниво, и нашата гама от решения в различни дисциплини са в областта на науката и техниката на професионални центрове по цял свят. Разберете повече.