Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ние предоставяме услуги по извършване на геотехнически (инженерногеоложки) изпитвания за изчисляване на Вашите нужди от здрав фундамент за сграда. За да осигурите успеха на Вашия проект, обадете се на SGS още днес.

Нашите геотехнически проучвания осигуряват данните, които са Ви необходими за надеждни и точни планове за строителни работи, изграждане на пътища и ж.п. линии, промишлен обект или жилищна сграда. На базата на нашия анализ, ние ще Ви предоставим ясен и подробен доклад. Лесноразбираемите графики помагат за разясняване на данните и Ви показват вида фундаменти, който ще Ви бъде необходим за Вашите планове.

Ние прилагаме широка гама от способи за проучване на здравината на почвата и за наличието на вода. Нашите способи за геотехнически (инженерногеоложки) изпитвания на почвата включват:

  • Сондаж и определяне на сърцевината 
  • Свободно вземане на проби 
  • Заснемане на параметрите с помощта на механични или електрически манометри
  • Тестове по конусно проникване
  • Предварителни тестове за уплътняване на почвата тип Панда
  • Тестове за уплътняване на почвата с натоварване на плоча
  • Тестове за плътност на почвата с динамична пенетрация
  • Тестове за водна помокаемост

Проучванията включват определяне на влажността, обема и масата, и геодезически методи за контрол на уплътняването.

Ние работи с Вас за разработване на решения за справяне с установените на Вашия обект предизвикателства. Нашите лаборатории ще проверят пробите почва и ще набележат методи, които може да са необходими за подобряване качествата на почвата. Освен това, ние можем да поемем отговорност за контролиране на изкопни дейности на обекта.

Нашите услуги по извършване на геотехнически (инженерногеоложки) изпитвания и проверки на място се сертифицират по националните и международни стандарти за качество, а също и от различни отговорни органи.

Поставете началото на следващия си проект, обадете ни се още днес за подробен план за действие.