Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение предоставя на отрасъла модел за управление и подобряване на неговото въздействие върху околната среда.

Обучението дава на участниците обзор на целта и изискванията на ISO 14001 като инструмент за управлението на екологичните аспекти и въздействия.

След завършване на обучението, участниците ще могат да разбират целта на една система за управление на околната среда и да описват стандарта ISO 14001. Ще имате също познания за изискванията и законодателната рамка, свързана с ЕMS. Включително познания за целта и предназначението на серията от стандарти ISO 14001.

Ако планирате да завършите друго обучение по EMS, като например, обучение за напреднали одитори по EMS и обучение за вътрешни одитори по EMS, ще имате полза от задълбочените познания и теоретичната основа, предлагани от това обучение, за да изградите бъдещите си умения за одит.

Обучението обхваща презентации и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS сега за повече подробности относно обучението по ISO 14001.