Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за оценка на въздействието върху околната среда и управление на околната среда от SGS ще Ви помогнат да сведете до минимум Вашето въздействие върху околната среда и да подобрите репутацията на бизнеса и производителността на труда си.

Оценката на въздействието върху околната среда установява наличието на потенциални бъдещи опасности и предизвикателства, за да се намали Вашето отрицателно въздействие върху околната среда във Вашия район. Чрез разглеждане на различни сценарии и предвиждане на бъдещи предизвикателства, оценката на риска за околната среда ще гарантира, че сте предвидили и определили бюджет за всички вероятности по отношение на бъдещето на Вашия обект. Тя ще Ви помогне и за незабавно справяне със съществуващи проблеми, например, източници на замърсяване, като по този начин ще се избегне скъпоструваща рекултивация на по-късен етап.

Управлението на информацията за околната среда е важна част от стратегията за управление на околната среда, която засяга всички аспекти на Вашия бизнес. Ние можем да Ви помогнем да управлявате, анализирате и тълкувате информацията си за околната среда, за да можете да намалите и управлявате потенциалния риск, и съответно да подобрите условията.

Нашите специалисти по информация за околната среда ще Ви осигурят увереността, която Ви е необходима, че управлението на Вашата информация за околната среда отговаря на най-добрата световна практика и осигурява необходимата Ви информация. Разберете повече.