Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Международната организация по стандартизация (ISO) разработи нов стандарт за въглеродния отпечатък на продуктите - ISO 14067.

Потребители, клиенти и заинтересовани страни обръщат все по-голямо внимание на влиянието върху околната среда на техните дейности, продукти и услугите, които използват. Това може да бъде предизвикателство, но също и възможност. Проверката на въглеродния отпечатък Ви позволява да демонстрирате отговорността си към околната среда, да се откроите сред конкуренцията и да покажете на настоящите и на потенциалните клиенти доказателство за Вашия ангажимент.

Организацията Ви може да демонстрира своя ангажимент за намаляване на влиянието на ежедневните й операции върху околната среда чрез анализ на въглеродния отпечатък в съответствие с разработвания стандарт ISO 14067.

Новият стандарт се основава до голяма степен на съществуващите стандарти ISO за оценки на жизнения цикъл (ISO 14040/44) и за етикети и декларации, свързани с околната среда (ISO 14025), като публикуването му е планирано за месец март 2012 г. Понастоящем той е със статут на Проект на Комитета (CD), което означава, че основните разпоредби са създадени и понастоящем се правят коментари от отделните държави.

PAS 2050 е основния документ, около който се създава ISO 14067. Осигурете на вашата организация конкурентно предимство; внедрете PAS 2050 с помощта на SGS и ще Ви бъде по-лесно да изпълните изискванията на ISO 14067 след публикуването му.

Ние извършваме също така одити по допълнителни предварително зададени критерии за ефективност по отношение на околната среда. Можем да помогнем на Вашата организация да разработи критериите за ефективност и проверочния списък или само да провери ефективността си в съответствие със съществуващите мерки, покриващи операциите и мрежата ви от доставчици.

Започнете проекта си за контролиране и намаляване на въглеродния отпечатък на организацията Ви чрез нашите персонализирани курсове за обучение:

  • Уводен семинар за оценка и проверка на въглеродния отпечатък на продукти и услуги
  • Курс по основи на въглеродния отпечатък на продукти и услуги
  • Курс за обучение на водещ проверител на въглеродния отпечатък на продукти и услуги

Ангажирайте SGS за изготвяне на анализ на въглеродния отпечатък по стандарта ISO 14067 и демонстрирайте ангажимента на Вашата организация относно околната среда.