Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

ISO 14064 осигурява на промишлеността и правителството набор от средства за разработване на програми, целящи намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ).

Стандартът ISO 14064 се състои от три части, които съответно информират за: Инвентари на ПГ (Част 1); Проекти по ПГ (Част 2); и действа като насока за извършване на валидиране и проверка на информацията за ПГ (Част 3).

Обучението ви позволява да овладеете независимите части на стандарта ISO 14064, да определяте количествено и да отчитате инвентарите на ПГ, да планирате, прилагате и отчитате верификация спрямо стандарта. Това ви позволява да проследявате прогреса на мерките за подобряване или ограничаване.

Обучението обхваща:

  • Концепция и история на ПГ
  • ПГ инвентар (ISO 14064-1): Процес на количествена оценка и отчитане
  • Верификация: Методология, разработване на процеса, внедряване и отчитане
  • Увод в проектите за ПГ (ISO 14064-2) и съответните методологии
  • Валидация и верификация (ISO 14064-3)

2-дневното обучение за вътрешни одитори по ISO 14064 обхваща концепциите за ПГ и количествената оценка и верификация, свързани с ISO 14064-1.

И двата курса се състоят от теоретични лекции, семинари и дискусии.

Свържете се със SGS сега, за да научите повече за обучението за вътрешни одитори по ISO 14064, предлагано от SGS.