Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да отговорите на задължителното и доброволно отчитане на емисии парникови газове (ПГ), SGS Ви предлага широка гама от услуги за промяна на климата. Обадете ни се днес, за да разберете повече.

Нашите услуги могат да Ви помогнат, независимо дали отговаряте на критериите на Програмата за търговия с емисии на ЕС (ETS), имате проект по Механизма за чисто развитие (CDM) или просто искате да се отчетете пред една от увеличаващите се доброволни или държавни инициативи. Нашата програма за промяна на климата ще Ви помогне да облекчите търговията си с емисии парникови газове. Насърчаването на процедурите за стандартизация ще Ви позволи да участвате в международни програми.

Нашите услуги за промяна на климата включват:

  • Измерване на размера на въглеродния отпечатък, потвърждаване и бъдещ мониторинг
  • Въглеродна класификация
  • Потвърждаване на въглероден неутралитет
  • Потвърждение на проект по Механизма за чисто развитие
  • EU ETS
  • Верификация на годишните доклади съгласно ЕСТЕПГ за авиационния сектор
  • Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство
  • Доброволни инициативи и други програми

Ние сме поели ангажимент за пълно, последователно и точно отчитане на емисиите парникови газове и тяхното намаляване. Ние потвърждаваме проектите, за да се гарантира, че те са в съответствие с критериите за съответствие. Нашата проверка на емисиите определя съответствието с програмата на мрежата CAPS (Central Admixture Pharmacy Services, Inc.) и служи за доброволно отчитане. Ние също така потвърждаваме намаляването на емисиите.

С над 1100 офиса в 140 страни, ние със сигурност ще сме в близост до Вашия проект. Обадете ни се днес, за да разберете повече относно услугите за промяна на климата, които ще бъдат подходящи за Вашата промишленост и ще представят конкурентоспособност на Вашите дейности.

Промените в климата и проблемите на устойчивото развитие са повече от всякога важна част от стратегическото планиране. Когато предприемате стъпки за намаляване на Вашите емисии от парникови газове, ние ще Ви помогнем това да бъдат най-ефективните стъпки за Вашата организация.

Нашите специализирани екипи по промените в климата имат опит във всеки бранш и сектор, и са на разположение по целия свят. Ние предлагаме лабораторни съоръжения денонощно, осигурявайки бързи резултати от тестовете, като по този начин Ви даваме възможност да потвърдите своите цели по отношение на легализацията на отпадъците чрез нашите услуги за сертифициране и проверка.

Обадете ни се, за да разберете повече.