Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ние от SGS предлагаме гама от услуги по вземане на проби на място и изпитване, за да предоставим доказателства, че сте поели ангажимент за свеждане до минимум на Вашето въздействие върху околната среда.

Ние можем да осигурим съответствие с всички нормативни документи, имащи отношение към Вашия бранш, за справяне с емисиите в атмосферата, праха, шума, миризмите и вибрациите. Нашите услуги включват изследване на въздуха, праха и частиците, мониторинг на шума, миризмата и измерване на вибрациите, както и оценка на електромагнитното поле.

Обърнете се към нашите доверени и акредитирани екипи за повече информация още днес.

От жизненоважно значение е да направите така, че управлението на здравеопазването, безопасността и околната среда да отговаря на строгите нормативни стандарти за дейности, свързани с въздуха, праха, шума, миризмата и вибрациите. Ние от SGS предлагаме широка гама от проверки, одити и сертификации, с които осигуряваме и показваме съответствие на всяко ниво. Свържете се с нас, за да научите още как можем да направим така, че Вашето съответствие за здравеопазване, безопасност и околна среда да отговаря на най-добрите световни стандарти.