Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да Ви помогне да контролирате риска от радиоактивно замърсяване в околната среда или по хранителната верига, SGS извършва изпитване за радиоактивност на гама от продукти. Обадете се на нашите акредитирани лаборатории още днес.

Измерването на нивото на естествената радиоактивност и тази, предизвикана на човека в околната среда, е важно за здравето на хората и за живота на екосистемите. По закон измерването на радиоактивността в хранителните продукти и в околната среда трябва да се контролира.

За да се гарантира, че Вашите продукти ще стигнат до Вашия пазар без забавяне, Вие трябва да знаете, че нивата на радиоактивност във Вашите продукти съответстват на законните граници. В някои случаи може да имате нужда от сертифициране, за да докажете, че Вашите продукти са изпитани. Нашите акредитирани лаборатории могат да извършат тези изпитания, а също и да посочат решения за управление на радиоактивните отпадъци, за да се контролира риска от замърсяване в бъдеще.

Ние анализираме гама продукти, в това число:

  • Хранителни продукти – зърнени храни, зеленчуци, млечни продукти, питейна вода, мляко и течни сосове
  • Козметика
  • Химикали
  • Проби от околната среда – въздух, почва, утайки, пясък, флора и фауна, морска вода и прясна вода
  • Отточни води от болници и промишлени предприятия, и отпадни води
  • Депа за отпадъци – ние проверяваме Вашите отпадъци, като се уверяваме, че те са в границите за радиоактивност, установени за всеки тип депо
  • Мониторинг на екосистеми – ние извършваме изследвания на цяла екосистема, ако се счита, че има вероятност да е замърсена, или за целите на контрола на състоянието на околната среда
  • Ядрени обекти – нашите експерти извършват измервания измервания на стари ядрени обекти с цел да ги обновят
  • Матрици с биологични изходни съставки – ако Вашият продукт е съставен от естествени елементи, ние можем да измерим неговото съдържание на въглерод-14, за да определим неговия органичен източник

Нашите лаборатории Multilab ® използват възможно най-новата технология: гама спектрометрия, газов пропорционален брояч за алфа и бета измервания и течна сцинтилация. Нашите методи са бързи и ефективни. Те ни позволяват да правим разлика между естествена радиация и изкуствени радионуклиди, за да определим мерките за възстановяване или съхранение, от които може да имате нужда за различните видове радиация.

В края на процеса ние Ви издаваме сертификат за анализ на радиоктивността, за да сте сигурни, че отговаряте на изискванията за износ на Вашите продукти. Обадете се на нашия екип още днес, за да определите точно нивата на радиация във Вашите продукти.