Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изпитанията от SGS на фармацевтични продукти, продукти за лична хигиена и на хормони могат да определят дали Вашите промишлени и производствени процеси са изложени на риск от изпускане на тези съединения в околната среда. Обадете се на нашия екип от експерти за повече информация още днес.

Освен че съдържат токсични химически вещества, фармацевтичните и козметичните продукти, и продуктите за лична хигиена могат да съдържат остатъчни съединения, които могат да се натрупват във водата и почвата. Дори в ниски концентрации, малки количества от тези съединения могат да предизвикат неблагоприятни за здравето на хората състояния и могат да разрушат местните екосистеми.

Нашите екипи от експерти по анализ на фармацевтични продукти, продукти за лична хигиена и хормони имат опит за изследване на Вашите дейности на обекта и извън него. Ние може да проверим и Вашите продукти и съставки за наличие на рискови фактори, и да установим биологически активни метаболити във фармацевтичните продукти.

С помощта на най-новото оборудване и прибори нашият екип от специализирани лаборанти взема проби от питейна, речна и отпадна вода, почва, утайка или тиня, и дори от риба и миди. Ние можем да Ви посочим къде има проблемни области във Вашето производство и на Вашия обект. Ние Ви предоставяме експертна консултация за процеси по почистване и третиране, и за избягване на изпускането на съединенията, които се изследват, в околната среда.

Свържете се с нашия екип от специалисти още днес, за да сте сигурни, че Вашите дейности са екологично безопасни.