Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Полихлорираните бифенили (ПХБ) са едни от най-строго регламентираните опасни химикали. За да разберете дали Вашите промишлени дейности отделят тези токсични вещества, обадете се на SGS още днес за проверка за ПХБ.

ПХБ се влагат в редица продукти, като се започне от трансформатори и строителни материали, и се стигне до мастила и бои. Някои са токсични и могат да се отделят в околната среда вследствие на замърсяване с ПХБ в отпадъци от сметища и промишлено изгаряне.

Тъй като са достатъчно устойчиви на разлагане, ПХБ се задържат в околната среда. Например, около десет процента от всички ПХБ, произведени от тяхното пускане през 20-те години на миналия век досега, са се запазили в околната среда и до днес. ПХБ също могат да се пренасят на големи разстояния. В резултат на това, те може да са причина за сериозно глобално замърсяване на околната среда и за увреждане на здравето на хората. Поради това, те са забранени или силно ограничени в редица страни. 

За да се справите с тази сериозна за околната среда и здравето опасност, Вие имате нужда от опитни професионалисти за локализиране на всички вероятни източници на ПХБ и за осигуряване на практически решения за тяхното контролиране и отстраняване.

Нашите лаборатории вземат проби на място от редица вероятни източници и правят анализ за наличие на ПХБ. Докладите, които се изготвят, Ви предоставят съвети и препоръки как да спазите всички действащи разпоредби и да пригодите работните си практики за намаляване на наличието на ПХБ.

Сведете до минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда и направете така, че Вашите дейности да не създават опасност за здравето на хората. Осигурете чисто карантинно свидетелство за бъдещето на Вашия бизнес. Обадете се на нашия екип още днес.