Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Микрозамърсителите и устойчивите органични замърсители (УОЗ) са силно токсични в по-големи количества. Обадете се на SGS още днес за изпитване за микрозамърсители и УОЗ, за да сте сигурни, че Вашите процеси са чисти и безопасни.

Микрозамърсителите и УОЗ са органични съединения , които са устойчиви в околната среда, тъй като не се биоразграждат или разпадат. Те могат да се натрупват в околната среда, хранителните продукти и човешките тъкани, и да се превърнат в опасност за здравето. Например, диоксините могат да се натрупват в хранителната верига. Акриламидът може да се образува в продукти, пържени във фритюрник, а остатъчни количества пестициди могат да се запазят по зеленчуците и плодовете.

Нашето изпитване за микрозамърсители и УОЗ може да установи дали има наличие на тези токсини във Вашите производствени процеси. Ако се установи наличието им, ние можем да работим с Вас за намиране на начини за контрол и намаляване на разпространението им. Ние можем да Ви помогнем да спазвате разпоредбите за околната среда и да повишите безопасността на Вашите дейности.

Нашият институт по приложна хроматография е уникална лаборатория, която прилага изследване чрез хроматография с висока разделителна способност за бързо откриване и най-малкото замърсяване. Нашият екип от много опитни и висококвалифицирани учени извършват анализ за микрозамърсители и УОЗ. Те използват най-новите високотехнологични методи за анализ на редица вещества за тези замърсители. Те осигуряват бързи резултати, така че да можете веднага да направите преглед на производствените си процеси, ако е необходимо.

Тъй като микрозамърсителите и УОЗ могат да изминават големи разстояния, те представляват глобална заплаха за безопасността на хората и околната среда. Следователно, те се следят и регламентират много внимателно с цел да се прекрати получаването им. Дори да има съмнение за наличието на такива микрозамърсители във Вашите продукти, това може да навреди на приемствеността и репутацията на Вашия бизнес.

Осигурете безопасна работна среда и намалете въздействието на Вашата компания върху околната среда. Обадете се на нашия екип още днес за проследяване и намаляване на наличието на замърсители във Вашата работна среда.