Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да сте сигурни, че Вашето оборудване и процеси не изпускат метали с ниска концентрация в околната среда, SGS осигурява анализ на микроелементи за определяне на рисковите зони във Вашата дейност. Обадете се на нашия екип от експерти още днес.

Следите от метали, дори с ниска концентрация, могат да замърсят околната среда в резултат на редица промишлени или химически процеси. Амалгамите, заварките на тръбопроводи, металните покрития и други компоненти могат да бъдат изложени на риска от проникване на метали във водата или почвата. Те могат да навлязат и в хранителната верига, – например, живакът може да се натрупва в мидите, – където те могат да се отразят неблагоприятно на здравето на хората.

Нашият анализ на метали с ниска концентрация и определянето на метали може да установи потенциалните проблемни области във Вашата дейност и да Ви помогне при съставянето на план за свеждане до минимум на риска в бъдеще.

Ние имаме необходимия опит за предоставяне на решения за Вашите дейности на обекта или извън обекта. Ние извършваме картографиране на Вашия завод и процесите в него. С помощта на най-новото оборудване и прибори нашият екип от специализирани лаборанти взема проби от питейна, речна и отпадна вода, почва, утайка или тиня, риба и миди.

Нашият анализ на метали с ниска концентрация и форми на метали ще Ви покаже къде са проблемните области на Вашия обект с помощта на съвременни методи, напр. индуктивно свързана плазма – масова спектрометрия с висока резолюция. Нашите доклади ще Ви дадат по-ясна картина каква форма на метали с ниска концентрация се натрупват и как те се изпускат чрез Вашите процеси. Освен това, ние изследваме наличието на замърсяване с метали, за да определим формата, в която присъства металът, което ни позволява да преценим бионаличността и екотоксикологичното въздействие.

Ние можем да разгледаме кои методи за възстановяване съответстват на Вашите приоритети. Свържете се с нашия екип от специалисти още днес, който ще Ви помогне да поддържате процесите си ефективни и безопасни.