Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изпитването за аденозин трифосфат (АТФ) проверява нивото на бактерии във водата и други вещества. Обадете се на SGS днес за анализ за АТФ, за да предотвратите скъпото бактериологично замърсяване.

Микробиологичните тестове, които помагат за определянето за нивото на бактериите във водата и други вещества включват изпитване за АТФ. Тъй като АТФ е молекула и енергиен източник, намиращ се около всички живи клетки, изпитването за АТФ може да предостави добра картина за количеството на организмите в дадена проба за изпитване.

Тестътъ за АТФ е ефективен и показва бързи резултати, използвайки екранни дисплеи. Ние използваме най-модерното оборудване във всички наши лабораторни анализи. Изпитването включва измерване на биолуменисценцията в тестовата проба. Реакцията на АТФ с ензимната люцефраза произвежда светлина, която може да се измери с луминометър. Количеството на светлината показва количеството на живите организми в тестовата проба.

Резултатите в нашите анализи за АТФ могат да се използват, за да отговорите на Вашите законови изисквания или регулаторни проверки. При необходимост можем да използваме данните, за да разработим заедно план за почистване. Всички наши услуги са разчетени, за да отговорят на Вашите специфични изисквания и ще Ви помогнат да управлявате Вашите бизнес рискове, да увеличите ефективността на Вашия бизнес и да разширите Вашата бизнес репутация.

Бактериалното замърсяване крие голяма опасност за околната среда. То може да засегне Вашите продукти, Вашата питейна и охладителна вода, както и отпадъчните продукти от Вашата работа. Един проактивен подход и ясен план за мониторинг Ви гарантира чисто функциониране и конкурентоспособност за Вашия бизнес. Когато сте сигурни за безопасността на Вашите продукти, това означава, че те могат да са в търговската мрежа по-скоро. Направете положително действие и се обадете на нашия екип за анализ за АТФ днес.