Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Увеличете производителността на Вашите кладенци за подпочвени води с услугите на SGS за прокопаване на сондажи и геотермия.

Независимо в кой отрасъл работите, възможно е да имате нужда от извличане на Вашите технологични води от земята или да монтирате в земята геотермална система за отопление. Нашите акредитирани екипи от хидрогеолози имат богат опит в тази област, тъй като са работили на много обекти по цял свят. Нашите услуги за управление на прокопаването на сондажи правят оценка на Вашия обект за осигуряване на максимални водни ресурси и ефективност на Вашата геотермална система.

В зависимост от характеристиките на Вашия обект, в земята се полагат геотермални тръбопроводи или кръгове, или се потапят във водата. Тъй като те функционират с помощта на смес от вода и антифриз, ние правим оценка на въздействието на потенциално изтичане на течност от затворен геотермален кръг в подпочвената вода. Освен това, ние оптимизираме монтажа на системата с помощта на отворен кръг, като правим оценка на проводимостта и полезния обем на почвата, като анализираме качеството на водата. Чрез мониторинг на местоположението на сондажите ние помагаме за осигуряване на постоянен дебит на изпомпване - целта е да се постигне оптимален експлоатационен цикъл на Вашата геотермална отоплителна инсталация.

Нашият световен опит в извършването на измервания на място се съчетава с отличните ни познания по геология, за да предоставим ненадминато обслужване. Ние ще Ви помогнем на всеки етап - от първоначалните фази на оценка на рентабилността, комплектуването и тълкуването на тържната документация и спецификациите за сондажни дейности, до дейностите на обекта и административните формалности впоследствие.

Във всички наши дейности ние използваме широка гама от модерно оборудване за сондажи, вземане на проби, анализи и моделиране. Окончателният ни доклад съдържа редица препоръки, съответстващи на Вашата ситуация. Обадете се на нашия екип от опитни хидрогеолози още сега, за да обсъдите план за Вашия обект.

За да поставите началото на осигуряване на максимални ресурси на Вашия обект, обадете са нашия експертен екип още днес.