Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Характеризирането на водоносния пласт от SGS Ви помага ефективно да се справите с рисковете, свързани със замърсяването на водата.

Свържете се с нашите хидрогеоложки експерти днес, за да разберете повече.

Замърсяването на подпочвените води на дадено място може да е комплексен проблем. Сложността на подпочвените поточни системи означава, че има риск от разпространение на замърсяването извън пределите на Вашата организация. Ние можем да Ви помогнем да се справите с тези рискове чрез нашите услуги за характеризиране на водоносните пластове. Чрез ранно проучване ние можем да помогнем за ограничаването на водното замърсяване и справянето с влиянието върху замърсяването на подпочвените води.

За да подчертаят характеристиките на водата, нашите полеви проучвания могат да включват тестове с изпомпване и проследяване, както и използването на елементи за визуалното отбелязване на водния поток. Ние оценяваме скоростта на водата, за да определим колко бързо замърсяванията ще напуснат пределите на терена и ще достигнат до кладенци, реки и езера.

Резултатите от характеризирането на водоносния пласт се внедряват в концептуален модел на мястото, имайки предвид местната хидрогеология - порест водоносен пласт, пропукан водоносен пласт, карстови зони, наличие на хидрогеоложки бариери и много други. Проучването ни позволява да обмислим подходящ метод за управление на риска или техники за възстановяване, които са в съответствие със състоянието на Вашата вода.

Обадете се на нашия екип днес, за да разберете повече за характеризирането на водоносни пластове и услугите за замърсяване на подпочвени води.