Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Едно първоначално изследване за ориентация от SGS може да Ви даде по-ясна представа за Вашия обект. Обадете са нашите експерти още днес, за да разберете повече.

Ако купувате фирма, управлявате обект или просто променяте предмета на дейност на сегашната си фирма, не можете да пренебрегнете историята на Вашия обект и факта, че може да има някаква степен на замърсяване от предишна промишлена експлоатация.

Едно първоначално изследване за ориентация може да Ви даде по-ясна представа за състоянието на почвата и подпочвените води на Вашия обект. Това първоначално проучване е важно и може да бъде продиктувано от редица ситуации: промишлен потребител, който подновява лиценза си или променя дейността си; собственик на бензиностанция или частна компания, която има съмнения за замърсяване; посредник, който придобива парцел земя със съмнения за замърсяване; държавна институция, която управлява стар, изоставен обект. Изследване за класифициране като състояние на „нулево“ замърсяване може да бъде наложено от някои власти или да се изисква от потенциални купувачи.

Независимо каква е причината, ние извършваме първоначално изследване за ориентация с гаранция за получаване на бързи резултати. Изследването за замърсяване на терени включва:

  • Разработване на стратегия за вземане на проби и предлагане на методи за изследване на терен и подпочвени води съобразно законовите и нормативните изисквания
  • Извършване на ръчно (с ударна шнекова сонда или сондова кула) или механично (със сондажни машини, механичен багер) сондиране в зависимост от Вашите цели и бюджет
  • Инсталиране на пиезометри (кладенци с малък диаметър) за вземане на проби от подпочвена вода
  • Екологична оценка и анализ на обекта от нашите сертифицирани лаборатории
  • Тълкуване на данните от анализа спрямо нормативните прагови стойности
  • Формулиране на заключения относно състоянието на почвата, а също и евентуални препоръки за необходимите допълнителни изследвания, които ще дадат завършен вид на информацията, от която се нуждаете за оценка на Вашия обект

Цялата ни дейност се извършва според най-новите стандарти за безопасност и със зачитане на поверителността и нашия Кодекс за етичност.

Обедете ни се още днес, за да направите първата крачка към получаването на още важна информация за Вашия обект.