Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS използва съвременна технология и софтуер, за да Ви предостави подробен анализ и тълкуване на Вашето въздействие върху околната среда.

Ние използваме най-новото в технологията за моделиране, за да онагледим резултатите, така че да можете да определите ясни приоритетни области за Вашия план за управление на околната среда.

Нашите специалисти в областта на замърсените терени провеждат задълбочени изследвания на Вашите води, за да определят пътя на миграция на замърсителите през Вашия обект. Ние използваме многопластово моделиране на подпочвените води, за да симулираме поведението на замърсяващите вещества във Вашите подпочвени води. Ние тълкуваме констатациите и използваме най-новия софтуер за моделиране, за да покажем областите, които се нуждаят от действия или рекултивация.

Нашите услуги за тълкуване и моделиране Ви осигуряват независими доказателства, от които има нужда Вашата компания, за да отговаря на изискванията на законодателството и да предприеме действия за намаляване на Вашето въздействие върху околната среда. Обадете се на нашия екип от експерти още днес, за да Ви разкрият още неща.