Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Диоксините и Фураните са карциногенни, а такива също така са някои от най-често срещаните замърсители. Обадете се на SGS днес за анализ на диоксини и фурани, за да подсигурите Вашата безопасност.

Произведени по невнимание чрез промишлени процеси, като например изгаряне на отпадъци, химическо производство и избелване на хартия, диоксините и фураните могат да се открият във въздуха, водата и замърсената почва. Тъй като те се натрупват, те могат да се превърнат в опасност за човешкото здраве.

Нашите изпитване и анализ за диоксини и фурани могат да идентифицират възникването на токсични емисии и да Ви помогнат да подобрите безопасността на Вашата работа. Ние можем да Ви помогнем да изчистите въздуха, водата и почвата на промишлени и изоставени промишлени места. Ние също можем да правим мониторинг на нивата на диоксини и фурини в храната и животинските храни.

Напълно акредитирани на местно и международно ниво, ние сме признати като една от водещите и най-надеждни лаборатории за ипитване и анализи на диоксини и фурани. С нашите лабораторни анализи можете да сте сигурни, че Вашите производствени процеси ще бъдат проверени обстойно за контролиране и намаляване на изпускането на тези вещества.

Масовата спектрометрия с висока резолюцияе единствената законово приет аналитичен начин за определяне на нивото на диоксини и фурани. Нашите екипи в Института за приложна хроматография използват най-модерните техники на тази технология, за да гарантират проверката на всички възможни източници на емисии, като в същото време дори ниските нива могат да се отчитат и измерват.

В зависимост от Вашите приоритети, ние можем да анализираме широк спектър от вещества, за да определим потенциалния риск от излагане на хора на диоксини и фурани, в това число почва и утайка; вода; въздух; големи количества емисии; заводски и животински тъкани; кръв и серум; хранителни стоки и животински храни. Ние изследваме хиляди проби всяка година и се придържаме към последните регулаторни изисквания. Ние също можем да предоставим дългосрочно сътрудничество при замърсени зони и възстановяване на Вашето място.

Позволете на нашите международно признати лаборатории да Ви помогнат при осигуряването на чисто и здравословно работно за Вашия бизнес. Обадете на нашия екип днес, за да гарантирате ангажираността си към безопасността на Вашия бизнес.