Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага управление на полихлорирани бифенилни (PCB) преобразователи, за да ви помогне да рециклирате или изхвърлите Вашите електрически трансформатори и кондензатори. За повече информация относно повторната употреба на Вашите отпадъци, обадете се на нашия акредитиран екип днес.

Електрическите трансформатори и кондензатори са основен източник на полихлорирани бифенили. ПХБ са постоянни органични замърсители, вещества, които се натрупват в околната среда. Веднъж освободени, ПХБ могат да са опасност в продължение на десетилетия, причинявайки проблеми за човешкото здраве и околната среда.

Нашите акредитирани лаборатории могат да Ви помогнат с услугите за управление на отпадъците, за да преквалифициране и повторна употреба на Вашите индустриални отпадъци. От Вашите разглобени трансформатори и кондензатори ние можем да използваме повторно до 95 процента от съдържанието, като необработени материали.

Нашите екипи са лицензирани за боравене с ПХБ трансформатори и кондензатори Ние събираме Вашите електрически отпадъци и можем да разглобим огромно оборудване, използвайки собствено оборудване за вдигане и демонаж. Нашият транспорт е оборудван със защитени от течове контейнери за отстраняване до нашите акредитирани лаборатории за временно съхранение, обработка и безопасно и правилно изхвърляне на опасен отпадък.

Цялата ни дейност се извършва в съответствие с местните и международни наредби. Можете да сте убедени, че Вашите процедури ще отговарят на законодателството, което е в сила за Вашия промишлен сектор. Нашите сертификати са доказателство, че Вашите отпадъци са обработени по подходящ начин.

Обадете се на нашите екипи днес за чисто и безопасно за околната среда изхвърляне на Вашите трансформатори и кондензатори.