Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да Ви помогнем да се справите с отпадъците и да повишите безопасността на продуктите, SGS предлага гама от теренни услуги и услуги по вземане на проби, за да Ви помогнем да спазите всички необходими разпоредби.

Ако дейността Ви е свързана с решаването на проблеми с отпадъчни продукти, които биха могли да се класифицират като опасни, ние предлагаме гама от услуги за осигуряване на ефективно справяне с отпадъците и спазване на регулаторните изисквания. Нашите услуги за отпадъци и безопасност на продуктите включват вземане на проби от отпадъци и следене на слягането на депото.

Разумното управление на Вашите отпадъци има дълбок смисъл за Вашия бизнес. Но за да стане това, Вие имате нужда от доверена и надеждна информация. Като световен лидер в лабораторния анализ, ние предоставяме всестранни услуги по вземане на проби от отпадъци и мониторинг, за да предпазим Вашия бизнес и околната среда. Ние можем да помогнем с мониторинг за пропадане на повърхността на депата, за да се избегне пропадането на почвата и да Ви помогнем в управлението на Вашето депо и уплътняването на депото.

Избягвайте санкции, които са скъпи за Вашите финанси и репутация, като се справяте с Вашите промишлени отпадъци по прозрачен и екологично безопасен начин. Обадете се на нашите акредитирани екипи още днес за услуги в областта на отпадъците и безопасността на продуктите.