Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага широка гама от морски услуги, включително лабораторен анализ и консултантски услуги във всички големи пристанища в света.

Корабоплаването е най-важната глобална система за транспортиране на товари, която обхваща около 90% от световната търговия. За да ви помогнем да се ориентирате във все по-големия брой правила и разпоредби, ви предлагаме широка гама от морски услуги на място, включително лабораторен анализ и консултантски услуги – във всички големи пристанища в света.

Защо да изберете морските услуги, предлагани от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • Да отговорите на изискванията на Общото разрешително за морските съдове 2013 (EPA Vessel General Permit 2013) на САЩ и Морската трудова конвенция 2006
 • Да отговорите на изискванията на разпоредбите за серните емисии
 • Да се придържате към Стандарт D2 на Конвенцията за баластните води 2004 на Международната морска организация (ММО)
 • Да потвърдите, че вашите плавателни съдове спазват екологичните изисквания на измененото Приложение VI към MARPOL, озаглавено „Регламенти за предотвратяване на замърсяването на въздуха от кораби“.

Водещ доставчик на морски услуги с опит над 140 години

Като световен лидер в областта на серифицирането, тестването, верификацията и проверката, ние ви предлагаме над 140 години опит в областта на морската индустрия. Ние предлагаме на световния флот широка гама от морски услуги на място и сме създали и разработили уред за вземане на проби, който да отговаря на изискванията на новия Стандарт D2 на Конвенцията за баластните води 2004 на Международната морска организация (ММО).

Нашите морски услуги включват:

 • Вземане на проби от баластни води и тестване спрямо Стандарт D-2 (включително тестване за вода от трюма, сива вода и черна вода)
 • Вземане на проби и тестване на водата за миене след скрубера според изискванията на IMO MEPC.184(59)
 • Вземане на проби и тестване на питейната вода според насоките на СЗО за контрол на хигиената на корабите
 • Тестване на въздушни емисии
 • Тестване за удостоверяване на съответствието
 • Помощ при тълкуване на регулаторните изисквания
 • Оборудване за вземане на проби, включително бутилки, охладители и документация
 • Вземане на проби на място
 • Тестване на място
 • Транспортиране на пробите до лабораториите
 • Анализ на пробите за удостоверяване на съответствие
 • Изготвяне на отчети и управление на данни
 • Измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от кораби/корабоплавателни средства
 • Проверка и тестване на качеството на въздуха в затворени помещения
 • Измерване на диапазона на шума и вибрациите
 • Мониторинг, тестване и вземане на проби за наличие на азбест
 • Тестване за остатъци от твърди насипни товари според изискванията на MARPOL V
 • Услуги по безопасност и хигиена на храните
 • Услуги, свързани с количеството и качеството на горивата
 • Мониторинг на състоянието на смазката

Също така предлагаме вземане на проби и тестване за системи за очистване на димните газове, включително:

 • Одит, валидиране и калибриране на Системата за постоянен мониторинг на емисии (CEMS)
 • Управление и тълкуване на данни
 • Измерване на NOx, SO2, CO, CO2, кислород, NH3, прах и поток според методите на измененото приложение VI на ММО, Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси (CARB), US EPA и EN
 • Тестване, мониторинг и изготяне на отчети на място за отлагане на частици, гранулометричен състав и химичен анализ на прахови частици на входа и изхода на спирателния вентил за изгорели газове (EGCS)
 • Тестване, мониторинг и изготвяне на отчети на място за нивото на звука на EGCS 
 • Анализ на място на водни проби
 • Анализ на брега на водни проби и проби от мазут

Работим на почти всички големи пристанища в света и можем да ви помогнем да отговорите на регулаторните изисквания, да постигнете съотвествие със стандартите и да гарантирате безопасно преминаване Работим с вас, за да разработим стратегии, които гарантират вземане на проби и тестване на толкова параметри, колкото е необходимо, по време на един престой, по всичи основни маршрути.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдим вашите изисквания за морски услуги.