Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за устойчиви активи на SGS намаляват влиянието върху околната среда и увеличават устойчивостта на сградите през периода им на експлоатация с изчерпателна гама от услуги, свързани с консултации, оценки, изпитване и сертифициране.

Устойчивостта на вашите активи е много важна. Ето затова е необходимо да се уверите, че вашите сгради и съоръжения работят ефективно и същевременно оказват минимално влияние върху околната среда. Нашите услуги за устойчиви активи ви помагат да постигнете тези цели.

Защо да изберете услугите за устойчиви активи на SGS?

Можем да ви помогнем без значение дали сте предприемач, строителна компания, собственик на имущество, управител на активи, производител на строителни материали или краен потребител.

 • Увеличете устойчивостта на вашите активи.
 • Направете така, че постижението ви да бъде сертифицирано и признато.
 • Оптимизирайте проекта и изграждането.
 • Намалете разходите по изграждането.
 • Намалете разходите свързани с експоатацията на обекта.
 • Повишете енергийната ефективност и осветлението.
 • Намалете отпадъците.
 • Подобрете имиджа на вашата марка.
 • Подобрете значимостта на вашия имот.
 • Подсигурете високи печалби и по - бързи продажби за предприемачите.
 • Увеличете равнището на заетост за собствениците чрез намаляване на разходите по поддръжка и експоатация.
 • Увеличете продуктивността на персонала и намалете отсъствията.
 • Подобрете здравето и качеството на живот на обитателите.

Постигнете по-устойчива сграда чрез независими услуги за устойчиви активи от надежден доставчик.

За да подсигурим нашата цялостна безпристрастност, ние не се ангажираме с производство, търговия или финансови дейности, които могат да компрометират нашата независимост и неутралитет. Това, заедно с нашият световен опит, ни позволява да предложим интегриран, мултидисциплинарен и прозрачен подход за услуги за устойчиви активи. Този подход ви позволява да генерирате проекти, които удовлетворяват вашите устойчиви цели по отношение на времето и бюджета ви.

Ние призоваваме проектанти, строителни предприемачи и техните вериги за доставки да осигурят оптимален устойчив резултат на минимална цена. Поради това, нашите клиенти ни се доверяват и търсят качествена помощ, за да постигнат съответствие и да достигнат устойчивите си цели.

Нашите услуги за устойчиви активи включват:

 • Предпроектни проучвания и анализ на пропуските за оценка на проектите.
 • Консултации за екологично строителство и съдействие за водещи разработки в енергообезпечаването и екологията, метод за оценка на екологичната ефективност от Научно-изследователския институт по строителство и многобройни програми за сертифициране на екологично строителство на местно равнище.
 • Симулиране и моделиране на енергия и осветление за сгради
 • Основно и разширено пускане в експлоатация от трета страна (Cx)
 • Вземане на проби и тестване на средата в затворени помещения
 • Услуги, свързани със системи за управление на енергийната ефективност, като например енергийни одити на сгради и промишлени инсталации, измерване и верификация (M&V) и др.
 • Система за управление на енергията (EnMS) – цялостни решения свързани с ISO 50001
 • Услуги, свързани с устойчивостта на сградите и с въглеродните емисии. Това включва анализ на въглеродния отпечатък, оценка на жизнения цикъл и прогнози за оставащия срок на експлоатация
 • Изпитвания на характеристиките на материалите за екологично строителство

Обадете ни се днес, за да научите повече как нашите услуги за устойчиви активи могат да ви помогнат за повишаване на устойчивостта на строителството на сгради или предприятия.