Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за управление на енергийната ефективност от SGS имат за цел да Ви предоставят решения за по-голяма енергийна ефективност и икономии, независимо дали искате да спазвате вътрешни правила, да изпълнявате правни задължения или да покажете Вашата ангажираност към устойчивото развитие. Обадете ни се още днес, за да разберете каква е ползата от одит за енергийна ефективност

Инвестицията в енергийната ефективност създава възможности за икономии и повишава Вашата рентабилност. Тъй като сградите съставляват около 40 процента от потреблението на енергия и отделят приблизително една трета от емисиите парникови газове, те все повече са предмет както на регламентиране с нови нормативи, така и на инициативи за финансиране. Освен че водят до намаляване на експлоатационните разходи, управленските практики за енергийна ефективност могат да Ви помогнат и при спазването на съответните нормативи за енергопотребление и за намаляване на Вашето въздействие върху околната среда.

Нашите международни специализирани екипи имат дългогодишен опит в одита и определянето на мерки за енергийна ефективност. Независимо дали Ви е необходим съпоставителен анализ на Вашата сграда, детайлен одит за идентифициране на големи зони с проблеми в енергийната ефективност, Вашите производствени съоръжения, подробен общ одит за осигуряване на всестранни анализи на алтернативни мерки за енергийна ефективност на Вашето имущество или инвестиционен одит с акцент върху потенциални скъпоструващи мерки за пестене на енергия, нашите одити на зелена енергия Ви помагат да повишите Вашата рентабилност, да намалите емисиите въглероден двуокис и да създадете по-приятна среда за работа.

Нашите енергийни одити се извършват по международно признати методики, например IEA-ECBCS, Приложение 11 или ASHRAE и включват следните процеси и информация:

  • Проучване на място на оборудването и системите, които потребяват енергия, в работни условия
  • Осмисляне на поведението на сградата и взаимодействието й с броя на обитателите, графика на извършваните дейности и климатичните условия
  • Събиране и анализ на данни за комуналните услуги, в това число проучване на монтираното оборудване, анализ на сметките за енергия и разпределението на потреблението
  • Подбор и оценка на мерките за пестене на енергия, за да се намали потреблението на енергия
  • Оценка на потенциала за икономии на енергия, в това число приблизителния период на изплащане или възвращаемост на инвестицията при всеки вариант за икономии нa енергия

При ново строителство и проекти за модернизация ние можем да проучим потенциала за енергоефективно проектиране и архитектура. Ние предлагаме мерки за икономии на енергия и посочваме програми за субсидиране или стимулиране, които може да се отнасят за Вашия бранш или сектор.

След като извършим енергиен одит, ние можем да Ви издадем етикет за енергийна ефективност. Като доказателство за съответствие и икономии на енергия, знакът дава предимство, когато се стигне до продажба или даване под наем на Вашите помещения.

Обадете се на нашите опитни екипи, за да уговорите енергиен одит още днес.