Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага постоянни решения за управление на стари замърсявания, за да се обновят и използват отново запуснати места. Обадете се на нашите екипи за управление на околната среда, за да разберете как Вашето неизползвано място може да бъде представено отново пред обществото.

Старите места - неизползвани и запуснати места - са белег в пейзажа и често са последица от нашето промишлено минало. Те са резултат от тежка промишлена дейност, на която не е обърнато толкова внимание, колкото ние обръщаме днес. При правилно и професионално управление, тези запуснати места имат голям потенциал в програмите за рециклиране на терени. Площадките могат да бъдат развити и разгърнати повторно за доброто на цялото общество.

Нашите услуги за управление на стари замърсявания Ви помагат да проучите Вашето неизползвано място. Зоната може да е засегната от азбест, замърсяване на почвата и водата, опасни отпадъци и друго замърсяване. За да откриете най-добрия начин за повторното съживяване на Вашето място, нашите специалисти работят с Вашите архитекти, страни по договори и местни власти. Заедно ние изследваме подходящите и иновативни решения, които отговарят на нуждите и регулаторните изисквания на Вашия район.

Предметът на нашата оценка оценка на запуснати терени е да изкара наяве проблемите на мястото и да разработи ефективни технически решения за подобряване, премахване на отпадъци и азбест, повторно развиване и рециклиране на земята. След това можем да Ви помогнем да оцените икономическата възвръщаемост на инвестициите си, в зависимост от напредъка и графика на проекта.

Успехът на Вашия проект е гарантиран от нашия опит в управлението на многобройни проекти за запуснати терени с креативност и иновация. Обадете ни се днес за цялостен план за повторно обновяване на Вашия запуснат терен.