Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS може да отчете азбест и други регулирани или забранени влакна, които могат да се вдишат и които са опасни за човешкото здраве.

Защитете Вашите хора и Вашия бизнес - обадете се на нашите експерти за управление на азбест за план, който да е подходящ за Вашите помещения.

Излагането на азбест, кристален силициев диоксид и други признати канцерогенни влакна трябва да бъде проверено, регулирано или отстранено. Нашите акредитирани екипи имат опит в справянето с азбест в редица сектори. Ние Ви предоставяме инспекция на мястото и план за управление на азбеста, който да гарантира, че Вашите хора работят в безопасна среда, която отговаря на Всички стандарти и норми за безопасност.

Азбестът трябва да се отстранява от лицензирани професионалисти при строго спазване на условия за опазване на здравето и безопасност. Нашата световна мрежа от специалисти по управление на азбест са лицензирани да ръководят и наблюдават внимателното отстраняване на това опасно вещество. Ако Вашият обект е изложен на риска от въздействието на азбест, ние работим заедно с Вас за избягване на скъпоструващо замърсяване и за осигуряване на безопасно работно място.

Обадете ни се още днес, за да предотвратите опасността от излагане на въздействието на азбест.