Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да намерите най-ефикасния метод за почистване на замърсена почва, изследването за възстановяване от SGS ще направи оценка на наличните възможности.

Обадете се на нашия екип от експерти още днес.

Замърсяването на Вашата почва от промишлени замърсители може да създаде опасност за здравето на хората, екосистемите и водните ресурси. Извършването на възстановяване чрез почистване на Вашата почва има много смисъл за намаляването на Вашето въздействие върху околната среда и повишаването на стойноста на Вашия обект.

Нашите акредитирани екипи по околна среда могат да извършат изследвания на възстановяване на Вашия обект. Така ще бъде сигурно, че е избран най-ефективния вид възстановяване, който да съответства на вида и степента на замърсяването. Ние анализираме наличието на замърсители и проверяваме Вашата геология и хидрогеология за намиране на възможни решения.

Нашето изследване се извършва по строга методология с помощта на способи, които са безопасни и рентабилни, и които отговарят на най-новите законови и нормативни задължения. Крайният резултат е специален план за рехабилитация, в който се правят ясни сравнения между възможностите за възстановяване, отговарящи на Вашите нужди.

Сред наличните възможности за възстановяване са:

  • Техники на място: биовъзстановяване, естествено отслабване, (био) отстраняване, (био) барботиране, пропускливи реактивни бариери, извличане и вкарване на почвени изпарения
  • Техники на обекта: „помпене и третиране“ с третиране на изпомпената вода на обекта (сепаратори, дестилационни колони, активен въглен), обработка на почвата и повърхностна обработка с мобилна механизация
  • Техники извън обекта: изкопаване на замърсения терен и оценка от лечебен център (биологична, физико-химична, термична, чрез третиране с изгаряне и много други)

За това, което трябва да последва след възстановителните работи, ние Ви предоставяме тръжни спецификации, които включват техническата и административната информация, която Ви е необходима за специализирани подизпълнители в съответната област. Ние предоставяме и независими консултации и сравнителна оценка на Вашите оферти за възстановяване.

По време на обеззаразяването ние ще направим необходимото Вашият доставчик да спазва тръжните спецификации и ще контролираме спазването на безопасността. Нашето присъствие на обекта означава, че ние можем и да управляваме сортирането и вземането на проби от разкопания терен, и да наблюдаваме подпочвените води, от което може да има нужда като част от процеса на възстановяване.

Възползвайте се от нашата експертиза и се обадете още днес на нашия екип по околна среда за решение за рехабилитация, подходящо за Вашия обект.