Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Осигурете постоянно съответствие на Вашите строителни планове и планове за управление собствеността си с нормативните изисквания с помощта на услугите за управление на околната среда на SGS.

Нашата гама от услуги спомага за осигуряване на съответствие на програмата Ви за дейности на подизпълнители и строителство. Ние помагаме и за обновяване на Вашия бизнес с проекти и процеси за пестене на енергия, които свеждат до минимум Вашето въздействие върху околната среда.

Нашите услуги за подпомагане на управлението на Вашата собственост включват:

  • Оценка на въздействието върху обществото и околната среда
  • Изследване на въздействието върху околната среда
  • Разрешителни и лицензи по околна среда
  • Геотехнически услуги
  • Изследвания на замърсен терен
  • Услуги по управление на азбест 
  • Оценка на риска за околната среда
  • Услуги по екологично строителство

Нашите екипи от специалисти по околна среда разглеждат Вашия проект и правят необходимото Вашите планове да отговарят на всички местни и национални нормативи, и нормативи за околна среда. Нашата глобална мрежа от специалисти по околна среда притежават професионални знания и умения във всички сектори на промишлеността и могат да Ви дадат съвети за възстановяване и рекултивация, и да извършат проверка и сертифициране, там където е необходимо. 

Нашите оценки осигуряват съответствие на Вашия обект на всички изисквания за изграждане и разработване. С успешния опит, който имаме, ние сме Вашият най-предпочитан вариант за извършване на преглед за съответствие на околната среда, за да осигурим успеха на на Вашия проект за управление на собственост.

Обадете се на нашия опитен екип още днес, за да разберете как можем да повишим ефективността на следващия Ви проект.