Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да отговорите на задължителното и доброволно отчитане на емисиите от парникови газове (ПГ), SGS Ви предлага услуги по валидиране и верификация.

Ние сме поели ангажимент за пълно, последователно и точно отчитане на емисиите от парникови газове и тяхното намаляване. Нашата проверка на емисиите определя съответствието с програмата на мрежата CAPS (Central Admixture Pharmacy Services, Inc.) и служи за доброволно отчитане. Ние също така потвърждаваме намаляването на емисиите. Нашата програма за промяна на климата ще Ви помогне да улесните търговията си с емисии парникови газове. Насърчаването на стандартизирани верификационни процедури ще Ви позволи да участвате в международни програми.

Нашите услуги, свързани с промените в климата, включват гама от схеми за оценка на Вашия въглероден отпечатък и за проверка на Вашата ангажираност към намаляване на въглерода и основания за въглеродна неутралност и етикиране. Ние проверяваме проектите, за да се гарантира, че те отговарят на съответните критерии за съответствие. Нашите услуги могат да Ви помогнат, независимо дали отговаряте на критериите на Програмата за търговия с емисии на ЕС (ETS), дали имате проект по Механизма за чисто развитие (CDM) или просто искате да се отчетете пред една от увеличаващите се доброволни или държавни инициативи.

Обадете ни се днес, за да разберете повече за услугите, свързани с промяната на климата, които ще бъдат подходящи за Вашия бранш и ще направят Вашите дейности конкурентноспособни.