Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Използването на археометрия на въглероден диоксид, като например радиовъглеродно датиране за точно измерване на Вашите емисии въглероден диоксид, може да помогне при управлението на Вашия въглероден отпечатък. Обадете се на нашия екип за съвет за намаляване на Вашето въздействие върху околната среда днес.

Ние можем да Ви помогнем да отговорите на настоящите изисквания за измерване на емисиите Ви въглероден диоксид и те да са потвърдени чрез независим анализ. Нашата анализ с археометрия на въглероден диоксид може да даде предимство на Вашия бизнес чрез определяне на количеството електрическа и термална енергия, произведени изключително от възобновим въглерод. Това може да намали Вашия въглероден отпечатък и да подобри Вашите въглеродни квоти. Нашият анализ може да се използва, за да довършите Вашия план за управление на околната среда, за мониторинг на Вашите промишлени практики и докладване на годишните емисии парникови газове.

Значителна част от емисиите от въглероден диоксид са резултат от биогенен въглерод (органични материали, произведени от въглерод, водород и кислород). Това дава резултат във въглеродно-неутралните емисии, тъй като въглеродът се генерира чрез естествения въглероден цикъл. Според Протокола от Киото, както и много програми за емисии от парникови газове, използването на биогенен въглерод и съпътстващи като алтернативни горива може да се определи като намаляване на емисиите парникови газове.

Чрез разграничаването между биогенен и получен от твърди горива въглероден диоксид, Вашата фирма може да определи количеството на действителните емисии газове и квотите, от които се нуждаете, за да компенсирате Вашия въглероден отпечатък. Можете уверено да отчетете по-ниски емисии, можете също така да се възползвате от излишъка от квоти за търговия.

Нашите квалифицирани екипи от техници използват най-модерното оборудване за вземане на проби за емисии въглероден диоксид и смесени горива. Използването на радиовъглеродно датиране премахва нуждата от трудоемки, скъпи и опасни тестове на физическите свойства на сурови горива, изискващи продължителен мониторинг. Резултатите се анализират в акредитирана лаборатория с богат опит в радиовъглеродното датиране.

Подобрете екологичното здраве на Вашата работа днес. Обадете се на нашите експертни екипи по околна среда за продължителни решения за Вашия бизнес.