Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Лабораторен анализ от SGS – спазване на разпоредбите за околната среда

Акредитирани, съгласно местни и международни стандарти, ние сме признати като световен лидер в лабораторните анализи. Нашите опитни екипи извършват гама от услуги за лабораторен анализ, за да Ви помогнат да спазвате разпоредбите за околната среда. Нашите независими доклади за околната среда Ви помагат да покажете, че работите по отговорен за околната среда начин. Освен това, ти Ви дават възможност да съставите приоритетен план за действие за намаляване на въздействието върху околната среда.

Нашият анализ на въздуха може да спомогне за намаляване на опасните емисии и за избягване на рисковете за здравето на Вашите хора. Ние измерваме точно и проверяваме самостоятелно Вашите емисии, за да спомогнем да отговаряте на нивата за съответствие и да намалите изпускането на регламентираните замърсяващи околната среда вещества.

За добро управление на околната среда, което спомага за обновяване на Вашия бизнес и подобрява екологическите характеристики на Вашата дейност, обадете се на нашите акредитирани екипи за лабораторен анализ още днес.