Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS може да отчете азбест и други регулирани или забранени влакна, които могат да се вдишат и които са опасни за човешкото здраве.

Защитете Вашите хора и Вашия бизнес - обадете се на нашите експерти за управление на азбест за план, който да е подходящ за Вашите помещения.

Излагането на азбест, кристален силициев диоксид и други признати канцерогенни влакна трябва да бъде проверено, регулирано или отстранено. Нашите акредитирани екипи имат опит в справянето с азбест в редица сектори. Ние Ви предоставяме инспекция на мястото и план за управление на азбеста, който да гарантира, че Вашите хора работят в безопасна среда, която отговаря на Всички стандарти и норми за безопасност.

Нашите полеви услуги и услуги за вземане на проби от азбест Ви помагат да предотвратите излагането на въздействието на опасен азбест и други минерални и природни влакна. Нашият екип от специалисти по азбест следи на място въздуха и внимателно взема проби от всяка съмнителна зона. Пробите се проверяват от нашите акредитирани лаборатории, за да се определи наличието, а също и вида и количеството на азбеста и на други влакна.

Обадете ни се още днес, за да предотвратите опасността от излагане на въздействието на азбест.