Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За управление на околната среда и безопасността - независимо дали започвате нов строителен проект или извеждате от експлоатация мина - Вие ще искате да започнете с, или да оставите, чиста площадка.

SGS може да Ви помогне чрез предоставяне на мобилни екологични лабораторни услуги за бързи и сигурни данни на място, за да гарантирате изгоден проект, които отговаря на Вашия бюджет и срокове.

За да защитите околната среда и здравето на хората, може да има нужда от преглед на мястото и управление на околната среда, за да се отстранят замърсяванията и да обеззаразят почвата и водата. Докато полевите операции обикновено са скъпа част от всеки проект за околна среда, ние предлагаме изгодни лабораторни услуги на място. Бързите и надеждни данни са решаващи, за да отговорите на сроковете и да ограничите скъпото време на изчакване. Нашите данни в реално време ускоряват анализа и Ви позволяват да се заемете с бизнеса без да губите време в спиране на Вашата продуктивност.

Нашите мобилни екологични лабораторни услуги осигуряват полеви анализ и ключови данни за определяне на изгоден план, който да отговори на Вашето специфично състояние. Ние предлагаме оценка на въздействието върху околната среда, оценка на риска, очертаване и ограничаване на данни за много международни проекти. Нашите услуги се използват от градски, областни и правителствени, както и от военни, промишлени и миньорски учреждения. Ние използваме най-скорошно одобрените аналитични методи на Агенцията за защита на околната среда и се грижим за спазването на регулаторните изисквания от Ваша страна.

Нашите тестове включват:

  • Проучвания за микробиологична активност
  • Изпитване на безопасността на питейната вода
  • Оптимизиране на процеса на обработка на водата
  • Нефтени продукти и тежки горива (бензин, дизел и остатъчни продукти)
  • Полихлоридни бифенили
  • Летливи органични съединения

Оставете ни да Ви помогнем при разработването на изгоден план за мониторинг на околната среда. Обадете ни се днес, за да разберете колко лесно е да се изчисти Вашето място.