Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да Ви помогне да осигурите чиста работна среда, която е по-продуктивна, SGS предоставя гама от услуги за изпитване на околната среда, които гарантират, че Вашето място е чисто от замърсяване във Вашия въздух, почва и прах.

Вашето работно място може да съдържа прах и частици, които замърсяват околната среда. За да гарантира, че работите на чисто и безопасно място, SGS предоставя анализ на въздуха и праха, за да изпита Вашия въздух.

Нашите независими лаборатории използват разнообразни високотехнологични анализи на въздуха и аналитични услуги за прах, за да разберат какви замърсители и микрозамърсители има на Вашето място.

Нашите бързи резултати ще Ви покажат точно в кои зони на Вашето място има нужда от приоритизиране, за да обърнете внимание в бъдеще. Резултатните данни са надежден и изгоден процес на сертифициране - доказателство, че работите, поемайки отговорност за околната среда.

Обадете се на нашите лабораторни услуги за въздуха днес за експертен анализ.

На работното Ви място може да има прах, частици и емисии, които могат да замърсят околната среда. Нашите услуги по вземане на проби от въздуха и праха гарантират, че работите на чисто и безопасно място, и осигуряват доказателства, че спазвате нормативите за свеждане до минимум на емисиите във въздуха, шума, миризмите и вибрациите.

Обърнете се към нашите доверени и акредитирани екипи за повече информация още днес.