Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по време на строителството и пускането в експлоатация на промишлените съоръжения от SGS – всеобхватна гама от услуги, от планиране до работа, които гарантират успешно довършване на вашия проект.

При строителството на промишлени съоръжения, за да се гарантира успешно завършване, трябва да проверите много аспекти по време на строителството и пускането в експлоатация.

Например, по време на строителството трябва да потвърдите, че всички работи са предадени в рамките на договорената цена и период от време, както и в съответствие с техническата документация, разпоредби, стандарти и строително разрешение. Трябва и да гарантирате, че всички документи, сертификати и декларации са правилно попълнени и издадени.

Веднъж готови, вашата нова промишлена електроцентрала трябва да имат система за поддръжка, за да се приведе съоръжението от строителна в работна фаза. Пускът изисква обучен персонал, функциониращо оборудване и изцяло изпитани системи. В резултат, управлението на пускането в експлоатация на електроцентралата е критична точка за успешно и навременно стартиране на работата.

Нашата всеобхватна гама от услуги по време на строителството и пускането в експлоатация ви предлага ефективна поддръжка за успешно направляване на вашата промишлена електроцентрала от фазата на планиране към тази на работа.

Ние ви предлагаме несравними знания в индустрията, опит и ресурси. В резултат, ние можем да ви помогнем да намалите техническите рискове, да предотвратите строителните грешки, да спазите всички съответни разпоредби и стандарти, да контролирате бюджетите и да се придържате към графика. 

С нашата глобална мрежа от над 1 000 офиси по целия свят, ние можем да подкрепим вашия индустриален проект на всяка фаза и в повечето държави.

За да обсъдим как нашите услуги по време на строителството и пускането в експлоатация могат да гарантират успешно завършване на нашия промишлен проект, свържете се с нас още днес.