Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ендоскопски проверки от SGS – максимизирайте пригодността на вятърните турбини и добивите на електроенергия от вятърни паркове.

Едно от основните опасения при инвестирането в проекти за вятърни паркове е пригодността на турбините, която влияе върху рентабилността. Винаги съществува риск от понижени добиви на енергия от вятърните турбини поради спиране или ремонти. Дори и най-малката повреда на компонент с критична важност може да доведе до престой и загуба на оперативност. Надеждността е от съществено значение за вятърния парк, за да може да работи ефективно и рентабилно.

За справяне с този проблем ние предлагаме ендоскопска проверка - метод за контрол по време на експлоатация - за да се установят възможно най-рано повредите на критични компоненти. Ендоскопската проверка позволява повредените компоненти да бъдат проверени визуално, за да се определи текущото им състояние и да се валидизират резултатите от измерване на вибрациите и/или от анализ на маслото.

Какво представлява ендоскопската проверка?

Ендоскопската проверка - съвременен метод за безрезрушително изпитване (NDT) - е специална услуга, включваща серия от дейности, при които различните компоненти на вятърната турбина се проверяват и наблюдават в продължение на целия експлоатационен период като част от нашия контрол по време на експлоатация.

Видеоендоскопската проверка се използва широко, за да се оценят вътрешни области с ограничен достъп, без да е необходимо да се разглобяват околните структури или механизми. Технологията гарантира, че проверяваният компонент или артикул е подходящ за предназначението си. Той дава възможност за откриване на дефекти преди да предизвикат по-големи проблеми.

Защо да изберете SGS?

Прилагането на нашия метод за ендоскопска проверка гарантира, че каквото и да било отклонение от нормалните условия ще бъде установено в най-ранна фаза, за да се предотвратят последващи повреди по вятърната турбина. Ние проверяваме компонентите на вятърната турбина за повреди, за да установим възможно най-рано каквото и да било отклонение от нормалните условия и по този начин да предотвратим скъпоструващи спирания и ремонти по вятърните паркове.

С нашия богат опит и познания на световно равнище в областта на възобновяемата енергия нашият екип осигурява проверки, верификация на експлоатационните качества и превантивни анализи за аварии, за да подпомогне максимизирането на производителността, намаляването на скъпоструващия престой и спазването на регулаторните изисквания.

Гарантирайте ефективна и рентабилна работа на вашия вятърен парк с ендоскопската проверка от SGS. Свържете се с вашия местен офис за повече подробности.