Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Окончателното проектиране на изграждане на ветрената турбина заедно с това, как те ще бъдат монтирани на обекта и построяването на основите са критична фаза от всеки един проект за ветрена енергия.

Преди да продължите към този етап, важно е да гарантирате, че всички потенциални рискове са взети предвид и че са взети всякакви мерки за намаляването им.

SGS осигурява услуги, с които да ви помогне да намалите до минимум риска при окончателната настройка на ветрената турбина и при етапа на монтаж, както и да гарантирате успешната бъдеща работа на вашия проект за ветрена енергия.