Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Верификация на изпълнението за ветрени турбини от SGS – оценява се мощността на машата ветрена турбина и се гарантира оптимизиран добив на електроенергия

Гарантирането, че вашите ветрени турбини осигуряват приемливи нива на работа е жизнено важно. Нашата верификация на работата оценява мощността на работата на вашата ветрена ферма, техническата готовност и последващия добив на електроенергия, като това ви помага да измерите всякакви несигурности в производствения процес на електроенергията.

Защо да изберете верификация на работата на ветрената ферма от SGS?

Вашата редовна верификация на работата на машите ветрени турбини може да ви помогне:

 • да разберете промените, които стават с времето
 • да увеличите до максимум техническата наличност на ветрената мелница 
 • оптимизиране на ефективната операция на вашата ветрена ферма
 • да валидирате данните за гарантираната крива на мощността от производителя на вашата ветрена турбина и от оценката на строителната организация за обекта
 • да намалите до минимум финансовите рискове като гарантирате договорно съответствие между производители, предприемачи и инвеститори

надеждна верификация на работата на ветрената ферма от водещ доставчик на услуги

Като световен лидер, доставчик на услуги за изпитвания, проверки и верификации, ние ви предлагаме несравним глобален обхват и знания за проекти за ветрена енергия, като използваме най-новите технологии и ресурси. Нашият широк опит се простира във всяка една фаза на проекта – от разработването на идеята, дизайна, производството, монтажа и до пускането в експлоатация до проверки на работата. В резултат, ние сме идеалните партньори за гарантиране годността на вашия проект за ветрена енергия.

Нашата верификация на работните характеристики за ветрени турбини включва:

 • изпитване на кривата за мощността 
 • мониторинг на ефективността на ветрената ферма 
 • верификация на добива на електроенергия и неустойчивостта
 • мониторинг на скоростта на вятъра 
 • проверка на работните характеристики 
 • договорен преглед на гаранциите за работни характеристики 
 • преглед на оперативните данни 
 • съответствие със стандарт IEC

За да обсъдим как нашата верификация на мощността на ветрената ферма може да помогне да гарантирате непрекъснатата и ефективна работа на нашата ветрена ферма, свържете се с нас още днес.