Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Проверка за дисбаланс на ротора и измерване на ъгъла на стъпката между две лопатки от SGS – оптимизиране на вашите ветрени турбини за гарантиране на по-дълга експлоатация и по-висок добив на електроенергия.

Дисбалансът на ротора може да доведе до вреден стрес и вибрации в задвижването на вашата ветрена турбина. Това може да доведе до по-нисък добив на електроенергия, повреди на компонентите, включително предавателната кутия, генератора и основните лагери, както и до скъпи ремонти. Нашите услуги за проверка на дисбаланса на ротора и измерването ъгъла на стъпката между лопатките ви помагат да предотвратите скъпи повреди като ви предоставят ранно откриване на проблемите.

Защо да изберете проверка за дисбаланс на ротора и измерване на ъгъла на стъпката между две съседни лопатки от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • да откриете проблемите възможно най-рано и да предотвратите скъпи повреди
  • да локализирате роторния дисбаланс и да откриете места, които имат нужда от поправка с редовно измерване на ъгъла на стъпката между две лопатки на вашата ветрена турбина 
  • да увеличите ефективността на ротора и да гарантирате надеждната работа на ветрената турбина

Надеждна проверка за дисбаланс на ротора и измерване на ъгъла на стъпката между две съседни лопатки от световен лидер

Като световна водеща компания за инспекция, верификация, проверка и сертификация, ние ви предлагаме акредитирана световна мрежа и несравним опит в проекти за възобновяеми енергийни източници, като използваме модерно оборудване. Нашият специализиран компетентен център за вятърна енергия и уникалният ни глобален обхват ни дават възможност да ви осигурим инспектиране и сертифициране на проекти за морски вятърни ферми по целия свят.

Нашата проверка за дисбаланс на ротора и измерване на ъгъла на стъпката между две съседни лопатки включва:

  • визуален преглед на лопатките
  • измерване и регулиране на ъгъла на стъпката
  • елиминиране на аеродинамичния дисбаланс на ротора
  • откриване на дисбаланс на масата
  • монтиране на корективни противотежести

За да обсъдим как редовният мониторинг и превантивни действия могат да увеличат надеждния експлоатационен живот и да увеличат до максимум вашия добив на електроенергия, свържете се с нас още днес.